LEAN
Specialista

Investujte do lidí. Zvolte unikátní a vysoce specializovaný akreditovaný vzdělávací program. Pracovník systematického zlepšování výrobních procesů.

Program rozšiřuje vzdělání o komplexní souhrn odborných znalostí a praktických dovedností. Ty umožní realizaci a řízení projektů tak, aby byla dosažena vyšší efektivita podnikových procesů. Využitelnost předávaných poznatků v praxi je zajištěna doplněním teoretických poznatků oboru průmyslové inženýrství o praktické zkušenosti lektorů i samotných účastníků vzdělávacího programu.

Součástí výuky jsou nejen přednášky a individuální konzultace s tutory a lektory, ale i exkurze, tréninky dle případových studií z praxe či workshopy. Vysoký přínos mají práce na projektech v reálném podnikovém prostředí.

více než 350 spokojených
absolventů

více než 150 podniků
bylo zapojeno

je průměrný přínos projektu,
desetinásobek investice

Přínosy studia:

Master LEAN specialist
LEAN manažer schopný vést a realizovat projekty s cílem racionalizace procesů, zvyšování efektivity a produktivity. Investice do vzdělání má měřitelný přínos. Účastník během vzdělávání zpracovává konkrétní projekt v podniku, zvýšení efektivity a snížení nákladů je podrobně vyčísleno.


Obsah studia:

 • metodické znalosti, metodické prezentace
 • simulační manažerské LEAN hry
 • praktické ukázky
 • řešení případových studií
 • exkurze a návštěvy inspirativních výrobních podniků
 • praktické zpracování vlastního projektu s reálným a měřitelným přínosem

Stručné představení ročního akreditovaného kurzu ve dvou minutách

Program studia:

 • projektové řízení
 • LEAN management
 • analytické metody průmyslového inženýrství (analýza a normování práce, VSM)
 • standardizace a zlepšování procesů (vizualizace, 5S)
 • projektování výrobních pracovišť (ergonomie, balancování, štíhlý lay-out)
 • zlepšování efektivity strojních zařízení (OEE, SMED, TPM, autonomní údržba)
 • plánování a řízení výroby
 • ShopFloor management
 • metody štíhlé logistiky (JIT, JIS, KANBAN)
 • týmová práce
 • základy provozní ekonomiky
 • digitalizace, industry 4.0
 • automatizace a robotizace

Garanti kurzu:

Zbyněk Frolík,
zakladatel LINET a API

Zbyněk Frolík, jeden z nejúspěšnějších podnikatelů České republiky, zakladatel společnosti LINET spol. s r.o., která patří k největším výrobcům nemocničních lůžek na světe. Je strůjcem myšlenky a zakladatelem API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.

Jaroslav Dlabač,
jednatel API

Jaroslav Dlabač je jednatelem a projektovým manažerem API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Za téměř 20 let realizoval desítky projektů s cílem zvýšení efektivity procesů a produktivity práce v předních výrobních i nevýrobních společnostech v ČR. Jaroslav je absolventem doktorského studia zaměřeného na výrobní systémy na UTB ve Zlíně a Technické univerzitě v Chemnitzu.


13. 9. 2024

startujeme a dokončíme kurz 1. srpna 2025

192 hodin

z toho 37,5 % praktické
výuky

150.000 Kč

cena vzdělávacího programu
za osobu

Více informací poskytne: Ing. Ivana Machalová | manažerka vzdělávání | + 420 724 431 542 | ivana.machalova@e-api.cz

DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Želevčice 5, 274 01 Slaný
Tel.: +420 724 950 992 | E-mail: info@e-api.cz

Copyright © 2024 API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU